Sözler, Sohbetler

Ana sayfa Sözler, Sohbetler

Sözler, Sohbetler Kategorisi

Sözler, Sohbetler kategorisinde Hazrât-ü Mevlânâ eş-Şeyh Mahmud (Ustaosmanoğlu) en-Nakşibendî el-Müceddîdi el-Hâlidî el-Ûfî Efendi Hazretleri Kuddîse Sirruhûnun sohbetleri, sözleri ve hakkında yazılanlardan seçtiklerime yer veriyorum.

Mahmud Efendi Hazretlerinden

Burada özellikle düzenli olarak Efendi Hazretlerinin sözlerini yayınlayacağım inşâallâh. Ayrıca mümkün mertebe sohbetlerinden kesitlere anlam bütünlüğünü bozmadan, okunabilir uzunluklarda yer vermeye çalışacağım. Bulabildiğim kısa sohbetlerini de bir bütün olarak paylaşmaya gayret edeceğim. Kendisi hakkında yazılan, söylenenleri de zaman zaman paylaşacağım inşâallâh.
Mahmud Efendi Hazretlerinin Sözleri 0031

Milletimiz İslâmi İlimleri Bilmiyor, Câhil Kaldı

Milletimiz İslâmî ilimleri bilmiyor, câhil kaldı. Medrese yok ki uyansınlar. Öyle gençlerimiz var ki 20 yaşına gelmiş ama daha kelime-i şahâdet nedir bilmiyorlar....
Mahmud Efendi Hazretlerinin Sözleri 0030

Paradan hayır Olsaydı, Gavurlarda Olurdu

Mevlâ Te'âlâ'nın rızâsını isteyeceğiz. Dünyâyı istememeliyiz. Bırakın şu para hırsını! Paradan hayır olsaydı, gavurlarda olurdu. #mahmudefendi #efendihazretleri #sozler
Mahmud Efendi Hazretlerinin Sözleri 0029

Fatihler, Sultan Selimler Bu Medreselerden Yetişti

Medresede okuyan vali, kaymakam olamıyor mu? Fatih, Sultan Selim, bu medreselerden yetişti. Bunu anlamadan (âhirete) gidersen, sana iyi bakmazlar. #mahmudefendi #efendihazretleri #sozler
Mahmud Efendi Hazretlerinin Sözleri 0028

Üniversitelerdeki Gayret Medreselerde Gösterilse

Üniversitelerdeki çalışmalar medreselerde yapılsa, oralardaki ğayret buralarda gösterilse, dünyâ âbâd olur. #mahmudefendi #efendihazretleri #sozler
Mahmud Efendi Hazretlerinin Sözleri 0027

Bulunduğun Yere Göre Amel Ediyorsun

İnsan dâimâ medresede bulunmalı, camide bulunmalı, tekkelerde bulunmalı. Kahvede sinemada bulunmamalı. Bulunduğun yere göre amel ediyorsun. #mahmudefendi #efendihazretleri #sozler
Mahmud Efendi Hazretlerinin Sözleri 0026

Medreseler Allâh Te’âlâ’nın Himâyesindedir amma…

Medreseler Allâh-u Te'âlâ'nın himâyesindedir ama O'nun emri yaşatıldıkça! Tekkeler de Allâh-u Te'âlâ'nın himâyesindedir; orada zikredenler şeriat üzre olursa! #mahmudefendi #efendihazretleri #sozler
Mahmud Efendi Hazretlerinin Sözleri 0025

Din Nâmına Hiçbir Şey Öğrenmezler

Üniversiteye otuz yıl giderler, yollar, ayakkabılar aşınır, din nâmına hiçbir şey öğrenmezler. Ondan sonra "Mahmûd şöyle konuştu, böyle konuştu" derler. #mahmudefendi #efendihazretleri...
Mahmud Efendi Hazretlerinin Sözleri 0024

Başımızın Çâresine Bakmak…

Müslümanlar! Başımızn çâresine bakalım. Bunun da çâresi Kur'ân ehli olmaktır. #mahmudefendi #efendihazretleri #sozler
Mahmud Efendi Hazretlerinin Sözleri 0023

Allâh’ı, Kıyâmı, Rükûu, Secdeyi Öğretmeyen ilim

Allâh'ı (Celle Celâluhû), kıyâmı, rükûu, secdeyi öğretmeyen ilim, ilim sayılır mı? Evet, diğer ilimler de ilimdir ama bir kişi dînî ilimleri öğrenmiyorsa, sadece...
Mahmud Efendi Hazretlerinin Sözleri 0022

Âhirete Ait En Ufak Bir Şey Söylemezler

Bugünkü okullarda insanı 16 sene uğraştırırlar, fakat âhirete ait en ufak bir şey söylemezler. Bu milleti fakirr gönderecekler öbür dünyâya. #mahmudefendi #efendihazretleri...